Zlín
Padělky I / 3644, Zlín

(Lékařský dům ALFA farm)

Pondělí až středa a pátek

Valašské Klobouky
Krátká 798, Valašské Klobouky

(Valašskokloboucká poliklinika)

Pouze čtvrtek

telefon
577 225 992 (Zlín)

577 042 127 (Valašské Klobouky)

Ve čtvrtek 9.5.2024 ordinujeme výjimečně ve Zlíně!!! 

 Z kapacitních důvodů nyní nepřijímáme nové pacienty nad 18 let. 

Prosíme pacienty, aby se omlouvali alespoň 24 hodin předem přednostně emailem.  Telefony nestíháme zvedat a ruší nás při práci. 

 

 

První vyšetření

K prvnímu vyšetření je potřebné se předem objednat. Nejjednodušší možností je vyplnění formuláře.

Po Vašem odeslání žádosti Vás budeme telefonicky kontaktovat, abychom se domluvili na přesném termínu prvního vyšetření.

K prvnímu vyšetření si, prosím, vyhraďte čas přibližně 60 minut.

Čas, na který budete objednaní se snažíme vždy dodržet. Přesto se jedná o čas orientační-nemůžeme dopředu odhadnout komplikovanější zdravotní stav klientů před Vámi.

K prvnímu vyšetření je nutno přinést-kartičku pojištěnce, výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře, žádanku.

Ke vstupnímu vyšetření není nutné, aby byl pacient na lačno. Naopak, je před vyšetřením vhodné lehké jídlo a pacient by měl být dostatečně zavodněný!

Součástí prvního vyšetření je podrobná rodinná i osobní anamnéza , na základě anamnézy rozhodneme, zda je nutné doplnit některé ze specializovaných vyšetření:

  • Rozbor krve v laboratoři ( vyšetření imunity, vyšetření alergií a další)
  • Spirometrii
  • Vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu - FENO
  • Kožní testování
  • Pulsní oxymetrii

Někdy je nutná spolupráce s dalším pracovištěm (ORL, oční, kožní, revmatologie, RTG). Pak vyplníme žádanku a pacienta na vyšetření odešleme.

Na základě výsledků všech vyšetření a jejich rozboru pak navrhneme léčbu a plán dalšího vyšetřování, sledování a kontrol.

Objednávkový systém:

Ke kontrolnímu vyšetření je potřebné se také předem objednat!

Akutní stavy (akutní astmatický záchvat, dušnost, celková alergická reakce) ošetříme i bez objednání – vždy ale po předchozí telefonické domluvě konkrétního času.

Pokud víte, že se na vyšetření nemůžete dostavit v termínu, na který jste objednáni, zavolejte nám prosím alespoň 24 hodin předem a termín přeobjednejte. Umožníte tak dalším pacientům zkrátit čekací dobu na vyšetření a nám lepší plánování.