Ceník pro samoplátce

Komplexní vyšetření odborným lékařem alergologem 1500 Kč
Cílené vyšetření odborným lékařem alergologem – do 30 min
1000 Kč
Kontrolní vyšetření odborným lékařem alergologem – do 15 min600 Kč
Základní vyšetření plicních funkcí – spirometrie, interpretace 600 Kč
Aplikace bronchodilatancia120 Kč
FeNO (kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)800 Kč
Inhalační aerosolová léčba + inhalační lék400 Kč
Pulzní oxymetrie – saturace O2 z prstu120 Kč
Kožní testy alergenem – á 1 vpich (včetně alergenu)150 Kč
Vyhodnocení kožních testů a stanovení léčebného plánu1000 Kč
Administrativní úkony na žádost pacienta
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu100 Kč
Výpis z dokumentace200 Kč
Kopie lékařské zprávy50 Kč
Vystavení duplikátu receptu (při ztrátě, propadnutí, poškození)50 Kč
Vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění250 Kč
Kopírování výsledků – 1 strana10 Kč