Zlín
Padělky I / 3644, Zlín

(Lékařský dům ALFA farm)

Pondělí až středa a pátek

Valašské Klobouky
Krátká 798, Valašské Klobouky

(Valašskokloboucká poliklinika)

Pouze čtvrtek

telefon
577 225 992 (Zlín)

577 042 127 (Valašské Klobouky)

Ve čtvrtek 1.4.2021 ve Valašských Kloboukách neordinujeme. Řádná dovolená!

 

 

Ceník pro samoplátce

Komplexní vyšetření odborným lékařem alergologem 1500 Kč
Cílené vyšetření odborným lékařem alergologem – do 30 min 1000 Kč
Kontrolní vyšetření odborným lékařem alergologem – do 15 min 600 Kč
Základní vyšetření plicních funkcí – spirometrie, interpretace 600 Kč
Aplikace bronchodilatancia 120 Kč
FeNO (kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu) 800 Kč
Inhalační aerosolová léčba + inhalační lék 400 Kč
Pulzní oxymetrie – saturace O2 z prstu 120 Kč
Kožní testy alergenem – á 1 vpich (včetně alergenu) 150 Kč
Vyhodnocení kožních testů a stanovení léčebného plánu 1000 Kč
Expoziční test s potravinou 2500 Kč

Administrativní úkony na žádost pacienta

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu 100 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Kopie lékařské zprávy 50 Kč
Vystavení duplikátu receptu (při ztrátě, propadnutí, poškození) 50 Kč
Vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění 250 Kč
Kopírování výsledků – 1 strana 10 Kč