Zlín
Padělky I / 3644, Zlín

(Lékařský dům ALFA farm)

Pondělí až středa a pátek

Valašské Klobouky
Krátká 798, Valašské Klobouky

(Valašskokloboucká poliklinika)

Pouze čtvrtek

telefon
577 225 992 (Zlín)

577 042 127 (Valašské Klobouky)

Ve čtvrtek 9.5.2024 ordinujeme výjimečně ve Zlíně!!! 

 Z kapacitních důvodů nyní nepřijímáme nové pacienty nad 18 let. 

Prosíme pacienty, aby se omlouvali alespoň 24 hodin předem přednostně emailem.  Telefony nestíháme zvedat a ruší nás při práci. 

 

 

Ceník pro samoplátce

Komplexní vyšetření odborným lékařem alergologem 1500 Kč
Cílené vyšetření odborným lékařem alergologem – do 30 min 1000 Kč
Kontrolní vyšetření odborným lékařem alergologem – do 15 min 600 Kč
Základní vyšetření plicních funkcí – spirometrie, interpretace 600 Kč
Aplikace bronchodilatancia 120 Kč
FeNO (kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu) 800 Kč
Inhalační aerosolová léčba + inhalační lék 400 Kč
Pulzní oxymetrie – saturace O2 z prstu 120 Kč
Kožní testy alergenem – á 1 vpich (včetně alergenu) 150 Kč
Vyhodnocení kožních testů a stanovení léčebného plánu 1000 Kč
Expoziční test s potravinou 2500 Kč

Administrativní úkony na žádost pacienta

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu 100 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Kopie lékařské zprávy 50 Kč
Vystavení duplikátu receptu (při ztrátě, propadnutí, poškození) 50 Kč
Vystavení lékařské zprávy pro životní či úrazové pojištění 250 Kč
Kopírování výsledků – 1 strana 10 Kč