Zlín
Padělky I / 3644, Zlín

(Lékařský dům ALFA farm)

Pondělí až středa a pátek

Valašské Klobouky
Krátká 798, Valašské Klobouky

(Valašskokloboucká poliklinika)

Pouze čtvrtek

telefon
577 225 992 (Zlín)

577 042 127 (Valašské Klobouky)

Ve čtvrtek 9.5.2024 ordinujeme výjimečně ve Zlíně!!! 

 Z kapacitních důvodů nyní nepřijímáme nové pacienty nad 18 let. 

Prosíme pacienty, aby se omlouvali alespoň 24 hodin předem přednostně emailem.  Telefony nestíháme zvedat a ruší nás při práci. 

 

 

Martina Minářová

MUDr. Martina Minářová

  • držitel licence České lékařské komory v oboru Alergologie a klinická imunologie
  • držitel licence České lékařské komory v  oboru Dětské lékařství
  • držitel licence České lékařské komory v oboru Praktický lékař pro děti a dorost
  • držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory
  • člen Pracovní skupiny pro potravinovou alergii při České společnosti alergologie a klinické imunologie 

Základní profesní data:

  • promoce - 1999 Masarykova univerzita Brno-Všeobecné lékařství
  • atestace v oboru pediatrie I. stupně-2002
  • specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství-2006
  • atestace a specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie-2008
  • specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost -2014