Zlín
Padělky I / 3644, Zlín

(Lékařský dům ALFA farm)

Pondělí až středa a pátek

Valašské Klobouky
Krátká 798, Valašské Klobouky

(Valašskokloboucká poliklinika)

Pouze čtvrtek

telefon
577 225 992 (Zlín)

577 042 127 (Valašské Klobouky)

Dne 27.10.2022 bude ordinace uzavřena. Čerpáme řádnou dovolenou. 

Martina Minářová

MUDr. Martina Minářová

  • držitel licence České lékařské komory v oboru Alergologie a klinická imunologie
  • držitel licence České lékařské komory v  oboru Dětské lékařství
  • držitel licence České lékařské komory v oboru Praktický lékař pro děti a dorost
  • držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory
  • člen Pracovní skupiny pro potravinovou alergii při České společnosti alergologie a klinické imunologie 

Základní profesní data:

  • promoce - 1999 Masarykova univerzita Brno-Všeobecné lékařství
  • atestace v oboru pediatrie I. stupně-2002
  • specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství-2006
  • atestace a specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie-2008
  • specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost -2014